Väntelista

11 maj 08:00 - 10:00Myntmatsalen

Riksdagsseminarium: Svensk edtech- det svarta hålet

Edtech är en stark tillväxtbransch internationellt. Intresset från internationella investerare är stort, beroende på att Sverige producerat flera “unicorns” nya bolag, med hög innovationsgrad. Det kokar på den svenska startup-scenen, men var finns de svenska edtech-bolagen?

Maria Stockhaus (m) och Lars Hjälmered, Näringsutskottet arrangerar tillsammans med EdTech Sweden ett frukostseminarie i riksdagen för att undersöka den potential Sverige har inom edtech, en bransch som ökar konkurrenskraften på både individ och nationell nivå.

OM

Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset
Tid: 08.00-10.00
Frukost serveras från klockan 07.30. Inkassering kommer att ta tid på grund av att seminariet är fullsatt, vi rekommenderar därför att vara ute i god tid.
Seminariet kommer inte att webbsändas denna gång.

Fullständigt program hittar du längre ner på sidan.

Seminariet är fullbokat men skriv upp dig på väntelistan så har du möjlighet till en plats om någon avbokar.

Observera, rådande säkerhetsföreskrifter kräver att du uppvisar giltig ID-handling och genomgår en säkerhetskontroll vid ankomst.

Väntelista

Program

Robin Teigland
forskar i startups på Handelshögskolan

Det svenska startup-undret

Det kokar på den svenska startup-scenen. Intresset från internationella investerare är stort, kanske beroende på att Sverige producerat flera “unicorns”, nya bolag som som inom fem år blivit värderade till över en miljard som Spotify, Klarna, King och Mojang.  Vad beror det på?

Diskussion med Magnus Lundin, VD Swedish Incubators and Science Parks-SISP, branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, driver närmare 80 innovationsmiljöer med  över 5000 företag.  

Läs mer

Jannie Jeppesen
EdTech Sweden

Internationellt perspektiv: Svensk edtech - det svarta hålet

Edtech, en tillväxtbransch internationellt. Effektiva och innovativa lösningar möter det växande behovet av utbildning för yrkesverksamma och den formella utbildningssektorn i stort, därför växer branschen.  Den svenska edtech-branschen har inte varit kartlagd och vi vet inte hur stor den är. EdTech Sweden har påbörjat en kartläggning

Medverkande: Alexander Alvsilver, Senior Programme Manager, Vinnova

På Länk: Eilif Trondsen, Chair Entrepreneurship and Learning, Silicon Vikings

Läs mer

Panel

EdTech Norway och Oulu EduLAB - nordiska föregångare

I många år har IKT-Norge (norsk motsvarighet till IT och Telekomföretagen) drivit frågan om edtech som en tillväxtbransch och en kommande exportvara för Norge. Positionering och varumärkesbyggande internationellt har gett goda resultat, med en levande och växande sektor. Nystartade Oslo EdTech Cluster är en del i den strategin för sådd av nya företag och startups. Vad kan vi lära av Norge?

EduLab på Oulu University of Applied Sciences är en stor tvärdisciplinär edtech-inkubator, ett samspel mellan grundutbildning, forskning, investerare och etablerad bransch. Hela verksamheten finansieras inom ramen för universitets resurser.

Panel

Heidi Arnesen Austlid, direktör IKT-Norge

Blair Stevenson, EduLAB Master, Oulu University of Applied Sciences

Läs mer

Panel

Svenska edtech startups - utmaningar och möjligheter

Ett samtal med svenska edtech startups, i olika skeden, om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att ta fram innovativa lösningar och få ut dem på marknaden.

Panel

Nima Marefat, vVD Digiexam (Grow-startup)

Johan Sanderoth, vVD EdQu

Åsa Steholt Vernerson, VD Gleerups

Jeremias Andersson, grundare Nära Hjärtat AB


Läs mer

Ulf Skarin
Kreativ chef, Veckans Affärer

Moderator

Läs mer

Arrangörer

EdTech Sweden @edtechsweden info@edtechsweden.se

EdTech Sweden samlar näringsliv, offentlig sektor och utbildningssektorn i ett nätverk och en mötesplats kring ett av de viktigaste områdena inom den digitala transformationen: vuxnas lärande, fortbildning och kompetens. 

Maria Stockhaus

Riksdagsledamot (m) och suppleant i Utbildningsutskottet

Lars Hjälmered

Riksdagsledamot (m) och Vice ordförande i Näringsutskottet